28 | 05 | 10

Nízkoprahový klub Krok

Akce Nízkoprah Modřany uvádí se povedla

K 15. výročí činnosti Proxima Sociale, o.s. proběhla ve čtvrtek 20.5. v Komunitním centru Krok v Modřanech jarní prezentační akce s názvem „Nízkoprah Modřany uvádí“.

Dopoledne proběhl kulatý stůl, u kterého se sešli odborníci a odborná veřejnost (z řad kurátorů pro děti a mládež, školních metodiků prevence, zástupců SVP Modřany, pedagogicko psychologické poradny apod.). Se svými příspěvky vystoupili zástupci Městské části Praha 12 a zástupci neziskových organizací působících v oboru. Tématem kulatého stolu byla „Práce s neorganizovanou mládeží 1995 - 2010“ , po němž následovala diskuse a promítání dokumentů „Tady nízkoprahy“ a „Čekárna na dospělost“. Dopolední části se zúčastnilo 25 osob.

Graffiti workshop
Graffiti díla
Sítotisk

Ve 14 h se akce přesunula do Volnočasového a oddechového sportovního areálu (VOSA) v Mráčkově ulici (při ZŠ prof. Švejcara). Odpolední část zahájil starosta Městské části Praha 12 pan Petr Hána. Program začal sítotiskem, kde si naši fotbalový hráči připravili trička pod vedením instruktorky. Poté proběhl za krásného počasí závěrečný turnaj ze série fotbalových utkání, které se uskutečnily za podpory Nestlé Česko s.r.o. v rámci projektu Pohyb v ulicích. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů, ale vítězný pohár si odnesl tým Chanuka A. V 17 h začaly skatové závody, které si zorganizovali sami jezdci za pomoci sociálních pracovníků klubu Garáž. Velký dík patří několika skateboardovým značkám: Kill Skateboards, Mystic Construction a RDS. Závody vyhrál Jakub Konečný za kategorii 18+, který se své ceny vzdal ve prospěch mladších jezdců. V kategorii do 18 let vyhrál Milan Matějka a odnesl si tak nový skateboard. Předtím si nedaleko hlavního pódia mohli všichni příchozí vyzkoušet graffiti malbu na připravené desky. Techniku malby i práci se spreji rádi vysvětlili zkušení „graffiťáci“, kteří též předvedli něco ze svého umění. Po celé odpoledne zajišťoval hudební doprovod DJ Foggyfogosh, u kterého předvedli exhibici break dance tanečníci z Opatow Bboy Schoul a streetdance tanečnice Bára z Hladík Dance Center.

Sk8
Koncert
Koncert

V 19 hodin již začal koncert, který odstartovala kapela Steir. Po ní se na scéně objevili Allow Blame a koncert zakončili oblíbení St. Shoes. Celá akce končila ve 21 h. Vše se obešlo bez alkoholu, drog i agrese, za což můžeme poděkovat i hlídce Městské policie Praha, která nám pomáhala udržovat pořádek.