12 | 05 | 10

StreetWork.cz

VII. Hradecké dny sociální práce

Katedra sociální práce a sociální politiky PdF Univerzity Hradec Králové a Evropské centrum pro komunitní vzdělávání vás zvou na VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE, které jsou tradičním setkáváním sociálních pracovnic a pracovníků z praxe a z vysokých a vyšších odborných škol.

Konference se koná v Hradci Králové ve dnech 1. a 2. října 2010.

Tentokrát jsme zvolili téma Rizika sociální práce, v jehož rámci můžete například vyjádřit svůj názor na vzdělávání v oborech akreditovaných pro výkon sociální práce. Klíčovou pozornost chceme věnovat otázkám, jak ekonomické, politické a organizační tlaky limitují naši schopnost prosazovat práva klientů a jak v kontextu (nejen) ekonomické krize dělat dobře sociální práci.

ilustrační foto (socialnirevue.cz)Tématické okruhy konference:

  1. Rizika v sociální práci v pozdně moderní době
  2. Rizika sociální práce jako profese (neujasněná identita sociální práce jako profese)
  3. Rizika vzdělávání v sociální práci (specifika vztahu teorie a praxe)

Účast na konferenci předběžně přislíbili prof. Jan Keller a doc. Oldřich Chytil (oba z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity Ostravě), ze zahraničních hostů například prof. Hans-Uwe Otto z německé Univerzity Bielefeld.

Pokud i vás trápí bariéry mezi světem praxe a vzdělávání, či mezi posláním sociální práce a podmínkami jejího výkonu, přispějte do diskuze v našem oboru.