14 | 04 | 10

ČAS

Časovanou botu za rok 2009 získává...

Cenu za přínos v oboru nízkoprahových služeb získali Robert Knebl, klub Likusák a Jindřich Racek

Praha, 12. 4. 2010 Každoročně udělované ocenění za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb Časovaná bota 2009 má letos tři vítěze. V kategorii Pracovní tým roku ji získal Nízkoprahový klub Likusák z Brna, v kategorii Osobnost roku byl oceněn Robert Knebl, vedoucí klubu Nadosah a cenu Správní rady za mimořádný přínos obdržel Jindřich Racek, ředitel České asociace streetwork. Ceny vítězům udělili patroni Časované boty - Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS) a Nadace Vodafone ČR.

Tým Nadosah
Společné foto
Tým klubu Likusák
Robert Knebl
Cena Správní rady
Jindřich Racek