Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Vyhlašujeme kurz Dobrá praxe

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

01 | 03 | 10

ČAS

Vyhlašujeme kurz Dobrá praxe

Česká asociace streetwork ve spolupráci se slovenskými partnery o.s. Kaspian, nadace Intenda a Asociace nízkoprahových programů pro děti a mládež v rámci projektu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu „Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových kontaktních službách ve vybraných zemích EU“ vyhlašuje vzdělávací kurz pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především TP a NZDM) „Dobrá praxe v nízkoprahových službách“.

Kurz „Dobrá praxe v nízkoprahových službách“ má vzdělávací a výcvikovou část (šest třídenních setkání celkem 150 hodin), dále nácvikovou část, domácí úkoly a praxi (celkem 80 hodin). Počet účastníků maximálně 24 osob.

Kurz je určen pro pracovníky ze všech regionů České a Slovenské republiky.

Komu je kurz určen:

 • profesionálním pracovníkům nízkoprahových sociálních služeb (terénní i stacionární programy)
 • větší pozornost je věnována tématice nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénní práci s dětmi a mládeží, po minulých zkušenostech vyplynulo, že kurz je přínosem i pro pracovníky nízkoprahových služeb s jinými cílovými skupinami (uživateli drog, bezdomovci atd.)
 • Kurz je vhodný pro středně zkušené pracovníky (minimálně 6 měsíců praxe k datu zahájení kurzu)
Termíny kurzu:
 1. ilustrační fotosetkání - 2. - 4.6. 2010
 2. setkání - 15. - 17. 9. 2010
 3. setkání - 20. - 22.10. 2010
 4. setkání - 1. - 3. 12. 2010
 5. setkání - 2. - 4. 2. 2011
 6. setkání - 9. - 11. 3. 2011

Výuka:

 1. den: 10.00 - 18.00 hod.
 2. den: 8.00 - 18.00 hod.
 3. den: 8.00 - 15.00 hod.

Anotace kurzu:

Kurz obsahuje vzdělávací část (lektorované přednášky a workshopy), výcvikovou část (výcvikové workshopy), a nácvikovou část (zpracování domácích úkolů, stáž). Důraz je kladen na osvojení si metod práce v nízkoprahových službách.

 • Osobnost kontaktního pracovníka (etika, profesní hranice, supervize)
 • Cílové skupiny a jejich potřeby
 • Zákonný rámec práce nízkoprahových služeb
 • Terénní sociální práce
 • Práce s výchovnou situací
 • Kontraktování s klienty a zakázka
 • Motivační rozhovory
 • Práce v sociálně vyloučených lokalitách
 • Standardy sociálních služeb
 • Trénink metod přímé práce s klienty
 • Modelování obtížných situací s klientem

Nácviková část:

 • Příprava a předání příkladu dobré praxe.
 • Každý účastník vypracuje písemně příklad dobré praxe z konkrétního zařízení (nejlépe toho, kde aktuálně pracuje). Připraví předání tohoto příkladu dobré praxe formou workshopu nebo prezentace.
 • Stáž ve vybraném zařízení (kde pracuje kolega z kurzu) a prezentace příkladu dobré praxe pro pracovníky tohoto zařízení.
 • Po prezentaci si řekne o zpětnou vazbu - ústně i písemně, podle připravené formy. Tato zpětná vazba bude vyhodnocena při závěrečném setkání. Podrobnosti o zpracování příkladu dobré praxe dostanou účastníci na prvním setkání.

Místo konání:

 • Hotel DERMOT, Pražská 50, 679 61 Letovice
 • Podrobnější informace o ubytování najdete na stránkách www.dermot.cz

Podmínky pro účast na kurzu:

 • 90% účast na kurzu
 • aktivní zapojení do kurzu

Jak se lze na kurz přihlásit:

 • vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu ČAS, Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 a zároveň e-mailem na adresu: zikmundova@streetwork.cz
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 10. 4. 2010
 • na základě zaslaných materiálů budou vybráni účastníci, kteří budou kontaktováni nejpozději do 30. 4. 2010 a zároveň obdrží další podrobné informace o kurzu

Kritéria pro výběr účastníků:

 • šestnáct účastníků bude z České a osm ze Slovenské republiky
 • přednost mají pracovníci z členských zařízení ČAS a pracovníci, kteří s neúspěšně hlásili do předchozího kurz Dobrá praxe
 • z jednoho zařízení se může účastnit vždy jen jeden pracovník
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru
 • předpoklad dalšího setrvání v oboru!
 • účastníci jsou vybíráni pracovníky kanceláře ČAS
 • náhradníci: při větším počtu zájemců bude stanovena skupina náhradníků v počtu 3 osoby a bude stanoveno jejich pořadí
 • osoby vybrané za náhradníky budou informovány o svém statusu a v případě jejich souhlasu zařazeny do databáze
 • v případě, že účastník kurzu odřekne účast na kurzu, je osloven náhradník dle pořadí
 • datum zaslání přihlášky

Organizační informace:

 • účast na kurzu - strava 3x denně, ubytování i lektorné - jsou hrazeny z projektu „Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových kontaktních službách ve vybraných zemích EU“
 • účastníci kurzu si hradí pouze cestovné
 • účast na kurzu bude ošetřena trojstrannou smlouvou (účastník - realizátor kurzu - zařízení)

Organizátoři:

Další případné informace získáte na adrese ČAS, Senovážné nám.24, Praha 1, 110 00, tel. 774 913 776, 774 912 777 email: zikmundova@streetwork.cz, racek@streetwork.cz