11 | 01 | 10

ČAS

Konference začíná již tento týden

Streetworkeři a pracovníci v nízkoprahových sociálních službách se sejdou tento týden v Praze na dvoudenní konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2010. Konferenci nese podtitul Dobrá praxe a kvalita. Tudíž je zaměřena především na výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe oboru terénních a nízkoprahových sociálních služeb. Na konferenci budou přednášet a diskutovat odborníci převážně z České republiky, představí se i lektoři ze Slovenska, Polska, Nizozemí, Belgie, Finska a Norska.

ilustrační foto Na programu konference nechybí ani aktuální témata týkající se spolupráce měst a obcí, komunitního plánování sociálních služeb, problematiky osob bez přístřeší, lidí žijící ve vyloučených lokalitách, pracovních migrantů, uživatelů drog v ulicích měst a neorganizovaných dětí a mládeže na sídlištích i v menších městech.

Přes 260 účastníků konference, která se uskuteční 14.-15.1.2010 v Praze v prostorech Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného Lávka 5, Praha 1.), přijede z celé České a Slovenské republiky. Půjde převážně o pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, terénních programů a jiných nízkoprahových sociálních služeb, ale také o studenty a pedagogy odborných škol.

Konference je první větší akcí projektu České asociace streetwork, o.s. (ČAS) „Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových kontaktních službách ve vybraných zemích EU“. ČAS získala pro období 2009-2011 podporu pro tento projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Projekt vychází z předpokladu, že každý z poskytovatelů terénních sociálních služeb nebo nízkoprahových služeb, disponuje určitou metodou, osvědčeným postupem nebo metodikou, kterou může obohatit nebo inspirovat další kolegy. Cílem projektu je rozvinout na místní i mezinárodní úrovni výměnu informací a zkušeností v oblasti dobré praxe u terénních a nízkoprahových sociálních služeb a navázat nové kontakty. Dalším cílem je upevnit profesní kompetence odborných pracovníků v těchto službách, rozvinout schopnosti a dovednosti jak dobrou praxi najít, změřit, sdílet a jak ji případně uplatnit ve vlastním realizovaném programu.

Všechny další informace o konferenci, včetně programu a podrobných anotací jednotlivých častí akce naleznete na stránce www.streetwork.cz/konference.