30 | 12 | 09

ČAS

Nabídka kurzů a seminářů pro rok 2010

Ještě před začátkem roku se můžete podívat na jednoduchý přehled kurzů a seminářů, které pro vás pořádá v roce 2010 Česká asociace streetwork. V článku také najdete podrobnější informace o jednotlivých akcích a přihlášku.

LEDEN

 • 14. - 15.1. 2010 konference „Terénní a nízkoprahové programy 2010. Dobrá praxe a kvalita v nízkoprahových programech“

ilustrační fotoÚNOR

 • 2. 2. 2010 - Koučink
 • 3. - 4. 2. 2010 - Individuální plánování
 • 11. - 12. 2. 2010 - Kontakt s psychiatrickým klientem v nízkoprahových službách
 • 25. - 27.2. 2010 - Kurz podpory a sebepodpory - 1. setkání

BŘEZEN

 • 24. - 26. 3. 2010 - Kurz Základy nízkoprahových služeb 1. setkání

DUBEN

 • 22. - 23. 4. 2010 Romský svět - Romaňi luma

KVĚTEN

 • 18. 5. 2010 - Preventivní témata v práci s klienty nízkoprahových programů

ČERVEN

 • 2. - 4. 6. 2010 - Kurz Oborové minimum nízkoprahových služeb
 • 3. - 4. 6. 2010 - Vzdělávací seminář Zjišťování potřeb klientů nízkoprahových programů
 • 16. - 17. 6. 2010 - Vzdělávací seminář Individuální plánování
 • Kurz Dobrá praxe - 1. setkání
 • Červen - výběrové řízení Výcvik v kontaktní práci

ZÁŘÍ

 • 20. - 21. 9. 2010 - Práce s agresivním klientem v nízkoprahových programech

ŘÍJEN

 • 21. - 22. 10. 2010 - Vzdělávací seminář Zjišťování potřeb klientů nízkoprahových programů
 • Říjen - Výcvik v kontaktní práci 1. setkání

LISTOPAD

 • Případová a týmová supervize v sociálních službách

PROSINEC

Česká asociace streetwork je schopna pořádat kurzy na klíč pro krajské skupiny a zařízení.
Kurzy se budou průběžně doplňovat.
Platba kurzu min. 5 dní před zahájením.