12 | 03 | 07

ČAS

Seminář Klient pod 15 let - shrnutí

 Česká asociace streetwork pořádala dne 6. března v Klubu Vrtule v Praze Kobylisích panelovou diskusi Klient pod 15 let v nízkoprahových programech. Diskutujícími byli: Mgr. Jana Ženíšková (o.s. Laxus Hradec Králové), Mgr. Hana Gajdošíková (Právní poradna ANO, Centrum adiktologie) a Mgr. Martin Roth, (vedoucí odboru sociálních věcí, Úřad městské části Prahy 12).

Semináře se účastnilo 80 pracovníků z různých typů nízkoprahových programů (nízkoprahových klubů, kontaktních center, terénních programů), kteří se mohou setkat při své práci s klienty mladšími 15 let.

Cílem semináře bylo:

  • otevřít téma, jak se v současnosti nízkoprahové programy chovají ke klientům mladším 15 let
  • vymezit základní právní souvislosti problematiky a z nich vyplývající případná úskalí
  • hledat, jaká je dobrá praxe nízkoprahových programů ve vztahu k nezletilým klientům

Seminář se v diskusi zabýval těmito okruhy:

  • Jaké jsou zákonné souvislosti z hlediska zákona o sociálně právní ochrany dětí?
  • Jaká práva mají rodiče klienta pod 15 let při kontaktu s nízkoprahovým programem?
  • Jak nakládat s klientem pod 15 let na útěku (od rodičů, z SVP apod.)?

O seminář byl extrémní zájem. Přihlásilo se přes 120 zájemců, z nichž 40 muselo být odmítnuto. Celková účast nakonec činila 80 účastníků.

  • Prezentaci právničky Mgr. Hany Gajdošíkové, která se týká především zákona o sociálně právní ochraně dětí a paragrafů oznámení a nepřekažení trestného činu, máte k dispozici ke stažení zde.
  • Oznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu z pohledu kontaktních pracovníků z dílny ČAS je dostupné zde.