06 | 04 | 09

ČAS

Nominovaní na Výroční ceny 2008

Praha, 6. dubna 2009 - Výroční cena České asociace streetwork, o.s. a Nadace Vodafone ČR ČASOVANÁ BOTA 2008 za největší přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb zná své nominované. Vyhlášení, slavnostní předání a tisková konference proběhne ve středu 15. 4. od 11:00 v Rock Café (Národní 20, Praha 1). Cenu předají Robert Basch ředitel Nadace Vodafone ČR a Jindřich Racek ředitel České asociace streetwork, o.s.

Nominováni na cenu jsou:

1) v kategorii cena ČESKÉ ASOCIACE STREETWORK o.s. pro osobnost roku 2008

  •  ČASované botyHelena Kotová (vedoucí Nízkoprahového klubu pro děti a mládež PVC Blansko; Sdružení Podané ruce, o.s.)
  • Radek Skřivan (terénní sociální pracovník v programu Terén Jižák; Proxima Sociale, o.s.; Praha)
  • Martina Stavjaníková (ředitelka UNIE KOMPAS; Zlín)

2) v kategorii cena NADACE VODAFONE ČR pro pracovní tým roku 2008

  • Nízkoprahový klub Likusák; o.s. Ratolest Brno
  • Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko; Sdružení Podané ruce, o.s
  • Rozkoš bez rizika, o.s.; Praha

Výroční cena aneb ČASovaná bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažených výsledků v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Již tradičně tuto cenu společně vyhlašují a udělují Česká asociace streetwork, o.s. a Nadace Vodafone ČR. Všechny informace naleznete na stránkách České asociace streetwork: www.streetwork.cz/vyrocni_cena.

Cena je udělována ve třech kategoriích - individuální pracovník (streetworker, kontaktní pracovník NZDM, kontaktní pracovník K-centra, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.); zařízení (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu - terénní program, NZDM, K-centrum, jiné). Novinkou letos je Cena Správní rady ČAS za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena.

Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin) a významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.).

O nominacích rozhodovalo emailové hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří vybírali z celkem 33 došlých návrhů pro 19 osobností a 8 zařízení. Do hlasování se zapojilo 96 lidí, kteří celkem rozdali mezi návrhy 776 bodů. Všem, kteří se zapojili do hlasování, poslali návrh na nominaci nebo byli na cenu navrženi, patří naše velké poděkování! O vítězích rozhodne Rada ceny.

Všechny návrhy si můžete přečíst zde:

Kategorie pracovník-osobnost roku:      
Kategorie zařízení-organizace roku:
Beneš Pavel návrh NZDM Kotelna návrh
Brziaková Markéta návrh NZDM Klub Kryt návrh
Cieślar Daniel návrh Nízkoprahový klub Likusák návrh
Firla Lukasz návrh Nízkoprahový klub PVC Blansko 1. návrh
Holeček Martin návrh Nízkoprahový klub PVC Blansko 2. návrh
Holiš Martin návrh Klub Radotín návrh
Holubec Michal návrh Rozkoš bez rizika návrh
Knebl Robert návrh Nízkoprahový klub Suterén návrh
Kotová Helena 1. návrh Terénní programy o.s. Prostor návrh
Kotová Helena 2. návrh Všechny návrhy v jednom souboru
Nanárová Eva návrh  
Novotný Josef návrh  
Pešková Jitka návrh  
Racek Jindřich návrh  
Salamonová Alice návrh  
Skřivan Radek 1. návrh  
Skřivan Radek 2. návrh  
Skřivan Radek 3. návrh  
Soukal Josef návrh  
Sršňová Alena návrh  
Stavjaníková Martina 1. návrh  
Stavjaníková Martina 2. návrh  
Turoňová Renáta 1. návrh  
Turoňová Renáta 2. návrh  
Všechny návrhy v jednom souboru
 

Česká asociace streetwork, o.s.