Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Pracovní skupina PRAŽEC

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

05 | 12 | 10

Pracovní skupina PRAŽEC

PRACOVNÍ SKUPINA NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

Proč se jmenujeme Pražec08?

„Napadlo mě, že naše práce se dá přirovnat k pokládání železničních pražců. Každý pražec představuje nějaký úkol, který jsme si vytyčili, společně ho splníme a symbolicky položíme pražec. Tím prvním je založení pracovní skupiny a nastavení pravidel jejího fungování. Na tento pražec jsme si již dupli. Teď pracujeme na způsobu propagace, tvoříme leták a www stránky - druhý pražec. Těch pražců nás čeká hodně, třeba metodika doučování.

Tak budeme pokládat jeden pražec za druhým a budovat trasu, po které jezdí ty naše vlaky - nízkoprahové služby,“ vysvětluje vznik názvu skupiny Leona Hniličková, kontaktní pracovník NZDM Agora

Jak Vaše skupina vznikla?

V chrudimském nízkoprahovém klubu Agora byla 11. 9. 2008 na společném setkání pracovníků nízkoprahových zařízení a terénních programů z Pardubického kraje založena oborová krajská pracovní skupina. Regionálního setkání nízkoprahů se zúčastnili zástupci 8 služeb. NZDM Agora (Chrudim), NZDM - Free klub (Pardubice), NZDM - EMKO (Vysoké Mýto), NZDM Jeskyně (Prachovice), NZDM Futur (Chrudim), NZDM Kopretina (Chrudim), NZDM Letohrad (Letohrad) a Terénní programy při NZDM - Free klub (Pardubice).

Jaké jsou cíle a poslání skupiny?

Důvodem vzniku pracovní skupiny je potřeba jednotlivých „nízkoprahů“ jednak sdílet své zkušenosti, vzájemně se podporovat a spolupracovat za cílem zvyšování kvality námi poskytovaných služeb, a také společně propagovat nízkoprahové služby na lokální až krajské úrovni. Společně tak chceme přispívat ke zvyšování prestiže a profesionality oboru.

Cíle:

SDÍLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

 • Setkávat se, vyměňovat si zkušenosti a informace (z přednášek, vzdělávání, konferencí, osob. zkušeností, z praxe)
 • Provádět výměnné stáže v rámci skupiny, organizovat společné semináře (kurzy)
 • Shromažďovat informace a dostupnou literaturu (vytvořit archiv na internetových stránkách skupiny)
 • Pořádat společné akce (Den nízkoprahových služeb, klientské akce, ...)
 • Vzájemně se podporovat
 • Předávání kontaktů, síťování

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • Sdílet metodické materiály, sdílet „dobrou praxi“
 • Rozebírat praktické situace, problémy, problematické otázky spojené s poskytováním služeb
 • Z probíraných témat tvořit metodické materiály

SPOLUPRÁCE A PROPAGACE

 • Úzce spolupracovat s Českou asociací streetwork
 • Spolupracovat s dalšími subjekty v regionu a se samosprávami (např. formou konzultací, informací o oboru)
 • Spolupracovat s ostatními pracovními skupinami
 • Informovat o naší činnosti Krajský úřad
 • Zvyšovat povědomí o nízkoprahových a terénních službách, zvyšovat prestiž oboru

Kdo je jejím členem?

Pracovní skupina je neformálním uskupením, které je otevřeno všem zařízením poskytujícím nízkoprahové služby v Pardubickém kraji. Musí splňovat základní podmínky pro vstup do skupiny a ztotožnit se s jejími pravidly. Členské programy a zařízení pracovní skupiny PRAŽEC nemusí být zároveň členy České asociace streetwork.

 • Členem je primárně zařízení, program nikoliv organizace (každé zařízení vystupuje samo za sebe bez ohledu na případného stejného zřizovatele).
 • Členem může dále být i jednotlivec, tzv. individuální člen (např. bývalý zástupce členského zařízení).
 • Členské zařízení pracuje primárně s dětmi a mládeží ( 6-26 let)
 • Členské zařízení musí být registrovanou službou (dle zákona O soc. službách č.108/2006 sb.)

Členové skupiny:

 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
 • Terénní programy (§ 69) - poskytující služby pro děti a mladé lidi

Jak často se scházíte?

Nejméně jednou za dva měsíce.

Příklad dobré praxe z práce Vaší skupiny?

12 / 2008 a 1 / 2009 jsme se společně zúčastnili seminářů PUBLIC RELATIONS nízkoprahových služeb a Firemní fundraising aneb organizace bez fundraisingu je jako květina bez vody (lektor David Petr, o. s. Prostor Pro).

Na jaře 2009 jsme se společně zúčastnili informační kampaně financované z projektu VPOHO Nadace Vodafone ČR. Jejím smyslem bylo posílení propagačních aktivit uvnitř oboru NZDM a zajištění informovanosti veřejnosti v jednotlivých krajích ČR o existenci nízkoprahových sociálních služeb. Díky finanční podpoře z projektu byly vytvořeny profesionální letáky skupiny, zřízeny webové stránky www.prazec08.cz a vyrobeny informační panely pro školy v regionu. Skupina zrealizovala veřejnou debatu na téma Děti omezené ve svých možnostech a právech a služby pro ně v Divadle 29 (Pardubice) a díky ní se podařilo v médiích mluvit o oboru, propagovat vznik skupiny Pražec08 a upevnit spolupráci s dalšími organizacemi z příbuzných oborů. Akci zaštítil radní Pardubického kraje Miloslav Macela.

Třetí dubnový pátek jsme vyhlásili dnem nízkoprahových služeb v Pardubickém kraji a již druhým rokem naše krajská zařízení otevřela, za doprovodného programu, dveře široké veřejnosti.¨

V roce 2009 do skupiny vstoupily dva členové, další nízkoprahové služby v kraji byly osloveny.

4 / 2010 jsme společně absolvovali dvoudenní kurz individuálního plánování realizovaný Českou asociací streetwork (lektorem kurzu byl Jindřich Racek).

10 / 2010 jsme uspořádali 1. ročník fotbalového turnaje nízkoprahů (nejen) z Pardubického kraje, za účasti 6 týmů.

10 / 2010 jsme společně absolvovali dvoudenní seminář zaměřený na zjišťování zakázky a potřeb našich klientů realizovaný Českou asociací streetwork (lektorem semináře byl Michal Zahradník.

Vytvořili jsme podkladový materiál k tvorbě manuálů ke zjišťování a evidenci nepříznivé sociální situace v přímé práci a prodiskutovali řadu témat (např. možnosti spolupráce s OSPOD, systém evidence přímé práce, …), sdílíme informace z kurzů, domácích i zahraničních stáží. Vytvořili jsme evaluační dotazník probíraných témat.

Na podzim roku 2010 jsme provedli kompletní revizi pravidel skupiny. Novou změnou je např. zřízení institutu individuálního členství (chceme nadále aktivně spolupracovat s lidmi, kteří mají o naši činnost zájem, ceníme si aktivit bývalých zástupců členských zařízení).

Na předvánočních setkáních se každoročně věnujeme tvorbě SWOT analýzy skupiny a stanovujeme opatření, která se promítají do dalších cílů skupiny.

V současné době se některá členská zařízení skupiny chystají zapojit do plánovaného celorepublikového mapování NZDM realizovaného Českou asociací streetwork za podpory Nadace Vodafone ve spolupráci s výzkumnou agenturou Millward Brown.

Kontakt: