27 | 02 | 09

ČAS

Seminář Ochutnávka kontaktní práce

Česká asociace streetwork ve spolupráci s NVF-CEKAS v rámci projektu OPPA „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ vyhlašuje Vzdělávací seminář pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především SW a NZDM) „Ochutnávka kontaktní práce“. Dvoudenní kazuistický interaktivní seminář (16 hod.) pro max. 18 lidí.

Seminář je prioritně určen pro pracovníky z regionu hl.m. Prahy. Posílejte prosím přihlášky i z mimopražských regionů, v případě že uspěje projekt podaný do OPLZZ, bude účast hrazena všem účastníkům. Pokud ne, budou si mimopražští účastníci hradit nocleh a stravu sami.

Komu je seminář určen:

 • dvoudenní seminář je povinně určen účastníkům kurzu „Výcvik v kontaktní práci“ - proběhne zde výběr lidí do výcviku a zároveň je otevřen i dalším zájemcům
 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby
 • studentům, kteří se o danou oblast zajímají a zároveň vykonávají v NZDM či SW praxi
 • lidem, kteří se chtějí zabývat konkrétními situacemi s klientem

Termín semináře:

ilustrační foto29. - 30. 4. 2009 (16hod.)
Výuka:
1. den: 11 - 19 hod.
2. den: 9 - 17 hod.

Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník

Anotace semináře:

 • ochutnávka výcvikových metod a přístupu ke klientovi v kontaktu
 • práce s kazuistikami - sledování kontaktových dějů
 • supervizní práce

Místo konání:

 • Seminář proběhne na Jůnově statku
Jůnův statek
Sedlec 9, Líbezníce (5km od Prahy)
Dopravní spojení: z Prahy (stanice metra C - Kobylisy), z této zastávky jezdí příměstský autobus č. 373, směr Odolena Voda, výstupní zastávka je Sedlec.
Kontakt:
tel.: 284 890 582
recepce tel.: 774 804 927
Podrobnější informace o ubytování najdete na stránkách http://junuvstatek.cz/

Podmínky pro účast na semináři:

 • 100% účast na semináři
 • zaslání klientské kazuistiky (podmínky budou upřesněny 14 dní před začátkem semináře)
 • pokud se hlásíte do výcviku - motivační dopis, profesní životopis
 • aktivní zapojení do semináře

Jak se lze na seminář přihlásit:

 • vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu ČAS, Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 a zároveň emailem na adresu: smejkalova@streetwork.cz
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 13. 3. 2009
 • na základě zaslaných materiálů budou vybráni účastníci, kteří budou kontaktováni nejpozději do dne 31. 3. 2009 a zároveň obdrží další podrobné informace o semináři

Kritéria pro výběr účastníků:

 • přednost mají pracovníci z členských zařízení ČAS
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru

Organizační informace:

 • účast na semináři - strava, ubytování, lektorné - jsou plně hrazeny z projektu „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“
 • účastníci semináře si hradí pouze cestovné

Organizátoři:

Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) ve spolupráci s NVF - CEKAS (Národní vzdělávací fond - Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách), o.p.s. (Opletalova 25, Praha 1, 110 00) za podpory projektu “Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ v rámci operačního programu Praha Adaptabilita.

Další případné informace získáte na adrese ČAS, Senovážné nám.24, Praha 1, 110 00, tel. 774 913 776, 774 912 777, email: smejkalova@streetwork.cz, racek@streetwork.cz.