02 | 12 | 08

StreetWork.cz

Vznikla nová nadace - Nadace Sirius

Mezi českými nadacemi se objevila nová nadace Nadace Sirius. Věnovat se chce především dětem a mládeži. Již také vypsala první grantový program na podporu prevence a sanace rodiny. Hlavním iniciátorem vzniku nadace byl spoluvlastník finanční skupiny PPF Jiří Šmejc, který k projektu přizval miliardáře Petra Kellnera a spoluzakladatele společnosti J&T Patrika Tkáče.

ilustrační fotoDne 19.11. si celý svět připomněl Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Bohužel i v České republice se každoročně řeší stovky případů ohrožených dětí, které žijí v nepříznivých rodinných podmínkách. Nadace Sirius se na základě zjištění aktuálního stavu řešení problémů dětí rozhodla podpořit 20 milióny Kč projekty, které přinesou systematická a účelná řešení vedoucí k záchraně rodiny jako nejlepšího prostředí pro šťastný a zdravý život dítěte.

Nadace Sirius iniciovala monitoring aktuálního stavu řešení dětských problémů v České republice s cílem zjistit nejpalčivější problémy, které je třeba řešit a tak získat podklady pro správné rozhodnutí kam pomoc nadace směřovat.

Dle výsledků tohoto monitoringu uveřejněných na konferenci „Ohrožené dítě“ konané dne 11.11. 2008 je nejzávažnějším problémem v péči o ohrožené děti špatná funkce rodiny. Tuto příčinu spontánně uvedlo 22% respondentů z neziskových organizací a 26% respondentů ze státního sektoru.

Nadace Sirius považuje za prioritu prevenci problémů. Iniciuje systematická a účelná řešení a podporuje takové aktivity, které směřují k účinné eliminaci problémů. Cílem je, aby se žádné dítě nemuselo potýkat s problémy, které již svá řešení mají.

Nadace Sirius se rozhodla podpořit v grantovém řízení projekty řešící sanaci a prevenci rodiny jako nástroj pomoci rodinám, které chtějí pečovat o své dítě a z vážných důvodů se o něj postarat nemůžou nebo neumí. Přičemž vždy stojí v popředí sledování nejlepšího zájmu dítěte, tak jak je definován v Úmluvě o právech dítěte.

Podmínky grantového řízení jsou uveřejněny na webových stránkách Nadace Sirius.