10 | 11 | 08

ČAS

Evropská dobrovolná služba a NZDM

Chcete umožnit dobrovolníkům vaší organizace získat zahraniční zkušenost? Chcete navázat spolupráci se zahraničními partnery? Chcete se inspirovat praxí zahraničních organizací? Nevíte, kde sehnat prostředky a nechcete být zatíženi přílišnou administrativou?

Česká národní agentura Mládež a Česká asociace streetwork vás zvou na Informační seminář o možnostech využití Evropské dobrovolné služby v činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

ilustrační fotoTermín: 5.12. 2008, v 10:00 hodin

Kde: Komunitní centrum Krok, Rakovského 3138, Praha 12

Dozvíte se

  • podrobné informace o tom, co je to Evropská dobrovolná služba a proč by vás mohla zajímat
  • jak a koho můžete do Evropské dobrovolné služby zapojit
  • co vám Evropská dobrovolná služba může dát a vzít
  • jestli jdou Evropská dobrovolná služba a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vůbec dohromady
  • jestli to zvládnete a kdo vám může pomoci

Evropská dobrovolná služba nabízí mladým lidem možnost strávit dva týdny až jeden rok v zahraniční neziskové organizaci jako dobrovolník. Vaše organizace může vyslat svého dobrovolníka do ciziny nebo hostit dobrovolníka ze zahraničí. Náklady spojené s hoštěním a vysíláním dobrovolníků (např. doprava, pojištění, ubytování, stravné, kapesné, koordinace) jsou hrazeny z grantu programu Mládež v akci, který spravuje Česká národní agentura Mládež.

Přihlásit se na seminář můžete e-mailem na adrese racek@streetwork.cz.

Bližší informace:

Česká národní agentura Mládež, www.mladezvakci.cz
Petr Syruček, tel.: 224 872 284, e-mail: petrs@mladezvakci.cz
Eva Hloužková, tel.: 224 872 289, e-mail: evah@mladezvakci.cz