18 | 02 | 11

ČAS

Seminář Intervence (OPPA)

Česká asociace streetwork ve spolupráci s NVF-CEKAS v rámci projektu OPPA „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ vyhlašuje intervizní seminář pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především SW a NZDM) „Intervence - jak to s nimi vlastně je“. Jednodenní seminář (7 hod.) pro max. 15 účastníků je určen pro pracovníky z regionu hl.m. Prahy.

A to především:

 • ilustrační fotoPracovníkům nízkoprahových služeb pro děti a mládež (NZDM a TP)
 • Vedoucím pracovníkům NZDM a TP, kteří mají mandát rozhodovat za svou organizaci v oblasti nízkoprahových programů, metodiky aj.

Termín semináře:

 • 10. 3. 2011

Výuka:

 • 10.00 - 17.00 hod.

Moderátorka semináře:

 • Mgr. Dana Hrdinová - v oblasti sociálních služeb pracuje 13 let. Praxi má především z práce v pedagogicko-psychologické poradně, v pečovatelské službě (senioři a lidé se zdravotním postižením), má zkušenosti s prací s nezaměstnanými lidmi a s lidmi drogově závislými v K-centru. Působí také jako lektorka a konzultantka v oblasti sociálních služeb. V současné době pracuje jako sociální pracovnice v Občanské poradně Oblastní charity Třeboň a dokončuje výcvik odborné případové supervize.

Obsah semináře:

 • nabídnout prostor k debatě nad současným stavem,
 • probrat požadavky Magistrátu, metodiku Intervencí a naše zkušenosti z praxe,
 • pokusit se najít jednotný postoj mezi organizacemi, které realizují sociální služby NZDM a Terénní programy pro děti a mládež,
 • možnost doplnit stávající metodiku Magistrátu.

Místo konání:

 • Tutor, U Půjčovny 2, Praha 1

Příprava:

 • Konkrétní zadání bude upřesněno.

Organizační informace:

 • účast na semináři - občerstvení (voda, káva, čaj) - jsou plně hrazeny z projektu „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 28. 2. 2011

 • všichni přihlášení účastníci budou nejpozději do dne 2. 3. 2011 kontaktováni a informováni o otevření semináře (z důvodu dostatečného počtu účastníků).

Organizátoři:

Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) ve spolupráci s pražskou pracovní skupinou ŽUPAN a Národní vzdělávací fond - Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách, o.p.s. (Opletalova 25, Praha 1, 110 00) za podpory projektu “Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ v rámci operačního programu Praha Adaptabilita.

Další případné informace získáte na adrese ČAS, Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00, tel. 774 913 776, 774 912 777, email: smejkalova@streetwork.cz. A také na zupan@nzdm.cz (Martin Pazlar - koordinátor skupiny), příp. 774 672 687 (www.zupan.kvalitne.cz).


Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje