08 | 09 | 08

ČAS

Výcvik Kontaktní práce

Dodatečně vyhlašujeme několik posledních volných míst ve výcviku Kontaktní práce, který se rozběhne od 30. října 2009.

Česká asociace streetwork o.s. otevírá zážitkový - tréninkový výcvik "Kontaktní práce" v rozsahu 150 hodin. Výcvik kontaktní práce vychází z velmi úspěšných témat "Já v interakci" a "Já v poli", lektorovaných na kurzech Supervize pro zkušené streetworkery (1999-2001), Vzdělávací program Gabriel (2003-4), Základy nízkoprahových služeb (2006- ). Dalšími východisky jsou dynamické a gestaltové principy.

Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník

Odborná garance a supervize: PaedDr. Petr Klíma

Rozsah: 150 hodin (4 třídenní setkání á 25 hodin + 1 dvoudenní evaluační setkání á 20 hodin + 30 hodin domácích úkolů)

ilustrační fotoCíle výcviku:

 • osobnostní rozvoj citlivosti při práci s lidmi
 • techniky náhledu na sebe a klienta v rozličných situacích
 • rozvoj techniky vytváření dialogického vztahu
 • dovednost reflektovat a odlišit sebe a klienta v procesu kontaktu
 • fáze a dynamika kontaktu
 • sebezkušenostní vhled
 • duševní hygiena, prevence vyhoření

Další info:

 • základní kritéria pro přijetí: 23 let, zkušenost v pomáhajících profesích min. 2 roky
 • 4 setkání jsou výcviková, 1 evaluační
 • kapacita 12 - 16 účastníků
 • Cena 10.000 Kč / účastník z členského zařízení ČAS, 11.000 / účastník z nečlenského zařízení. Cena obsahuje ubytování, neobsahuje stravu, která není hromadně zajišťována.

Plánovaný časový harmonogram:

 1. setkání - čtvrtek 30. října - sobota .- 1. listopadu
 2. setkání - čtvrtek - sobota 27.-29. listopadu
 3. setkání - leden 09
 4. setkání - březen 09
 5. setkání. - květen 09

Místo konání prvních dvou setkání:

Fokus - Kapucínský klášter
V lipách 151
295 01 Mnichovo Hradiště
www.fokus-mb.cz; Mapka
V objektu je možné využít společnou kuchyňku.

Přihlášku zašlete do 30. září na adresu: Česká asociace streetwork o.s., Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 a mailem na adresu bourbon@post.cz. Do 10 dnů po zaslání emailu byste měli obdržet potvrzení o přijetí přihlášky. Zájemce o účast v kurzu musí projít individuálním pohovorem s lektory kurzu v Praze nebo v Pardubicích.

Ke stažení: přihláška (Pokud se dokument nezačne sám stahovat, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte příkaz Uložit jako).

Dotazy na organizaci kurzu: Aleš Herzog, 604 957 495