13 | 08 | 08

Pražská pracovní skupina ŽUPAN

Reportáž z výjezdu Županu

Když jsem se nedávno vracel z druhého výjezdu Županu měl jsem velmi dobrou náladu. Přičítám to na vrub atmosféře, kterou se v téměř letním počasí v azylu domu rodiny V. poštěstilo účastníkům výjezdu, řekněme poněkud sebevědomě, vytvořit.

naše logoPobytu naší pracovní skupiny se zúčastnilo během druhého květnového víkendu roku dvoutisícího osmého 7 členů. Sjížděli jsme se na místo individuálně. Ubytování a aklimatizace proběhla celkem hladce, kromě seznámení s hostiteli nás přivítal i Ferda a svým pronikavým křikem i zdejší kos. Přivítací páteční večírek byl, jak se na profesní uskupení sluší, již značně protknut oborovými záležitostmi. Proběhl např. pokus o cvičení zaměřené na zmapování systému podpory a i při večerním klábosení v hostinci jsme se dostali k tématům pracovním za všechny uveďme spolupráci s kurátory, k otázkám srovnání rodinné a ústavní výchovy i k rozdílů mezi pohlavími. Cestou lesem zpět dostáváme se i na okraj jiných oborů např. astronomie, protože na obloze bylo vidět spousty hvězd.

Sobotní ráno někteří z nás věnovali odpočinku jiní procházce lesem všichni však v očekávání příjezdu dalších kolegů, které se částečně naplnilo. V poledních a odpoledních hodinách už naše aktivita začala pozvolna vrcholit body připravené k projednání, např. otázka výstupů ze setkání Županu, prezentace aktivit naší skupiny ČAS, revize SWOT rozboru skupin z loňska, jeden po druhém padali v horkém slunci a chladivém větříku zvučeny ruchem zahradních a domácích prací probíhajících v okolí. Před tím se dostalo i k tolik očekávané návštěvě obchodního střediska nejmenované společnosti. Naše práce pokračovala směle i přes nečekaný úraz jehož jsme byli svědky a který pozměnil trochu průběh jednání. Večer vrcholil kulinářsko labužnickým představením a u ohně diskutovalo se nad rozličnými tématy chvílemi velice vášnivě až téměř do rána

Poměrně houževnatě pouštíme se do práce i třetí den našeho Županu, kdy před námi jasně vyvstala zřetelně i hranice konce celé „akcičky“. Dokončení projednávání všech vytyčených okruhů, následoval skvělý, dovolím si napsat, sváteční oběd. Na jeho přípravě se podíleli i někteří účastníci, ostatní zatím uklízeli a připravovali stolování.

Babička snad dojata závěrečným hodnotícím kolečkem, přítomností mladších lidí nebo snad jedinečností máje navrhla natrhat květiny pro děvčata …

Pro úplnost uvádím ještě další výjezdové aktivity: prezentace způsobů výkaznictví, diskuse o způsobech uzavírání dohod, zrání budoucí koordinátory/ koordinátora.

Matúš Žák