09 | 07 | 08

ČAS

Seminář Preventivní témata III

:-)Česká asociace streetwork o.s. ve spolupráci s Nadací Vodafone ČR Vás zvou na třetí kolo semináře "Preventivní témata v práci s klienty nízkoprahových programů". V rámci semináře dostanete základní návod pro práci s preventivními materiály (komixy) tak, aby Vám sloužily jako prostředek pro navázání hovoru na ožehavá témata spolu s klienty. Naučíte se vytvářet a pracovat na principech preventivních programů.

Dále budou v rámci semináře distribuovány preventivní materiály - plakáty, letáky a samolepky: 6x8 plakátů 6x300 skládaček 6x150 samolepek na zařízení/klub. Názvy šesti komiksů jsou „Pomóc, škola!!!“, „Kde je kámoš?“, „Mám průs…švih!“, „Tenkrát poprvé…“, „Neboj, dám si pozor!“ a „Jdi…do klubu!“.

Termín semináře:

  • 24. 9. 2008 (10-16 hod.) - Praha klub Krok

Maximální počet účastníků pro jeden seminář je 17 osob.
Cena semináře: nečleni 500,- Kč pro členy ČAS 400,- Kč
Přihlášky zasílejte elektronicky na asociace@streetwork.cz.

Uzávěrka pro příjem přihlášek je 10. 9. 2008

Seminář a výrobu materiálů podpořila Nadace Vodafone ČR.


Samolepka
Leták jako banner
Plakát