11 | 07 | 08

ČAS

Sociální práce v romské komunitě II.

Pracovní skupina NZDM Jihomoravského kraje a kraje Vysočina (PS NZDM NUTS II JV) a Česká asociace streetwork si Vás dovolují pozvat na kazuistický seminář Sociální práce v romské komunitě (terén, NZDM) II. část s využitím etnických specifik a základů romského jazyka, nácvik konkrétních situací, se kterými se setkáváme v praxi, kazustiky -pracovní listy . Tento seminář slouží k lepšímu pochopení Romů, ale i k volbě vhodných a efektivních metod v sociální práci.

ilustrační fotoLektorka: Mgr. Iva Pellarová, Diecézní charita Plzeň

vystudovala PEDf UK, obor speciální pedagogika a na Jazykové škole v Praze studovala romštinu u Dr. Mileny Hübschmannové. Romům se věnuje od roku 1986. Jako sociální pracovnice je činná od roku 1994.

V současné době je vedoucí týmu terénních sociálních pracovníků. Projekt se zaměřuje na rodiny s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením.

Termín: 25. září 2008
Místo: prostory o.s. Proxima sociale, Praha - Modřany
Začátek: 10:00 hodin
Ukončení: 17:00 hodin
Cena: 500 Kč pro nečleny ČAS, 400 Kč pro členy ČAS
Kapacita semináře: maximálně 20 osob, 1 osoba ze zařízení

Tento seminář je třetí částí ze tří. Navazuje na seminář Etnická specifika Romů a Sociální práce v romské komunitě (terén, NZDM).

Seminář je určen pracovníkům nízkoprahových klubů, dobrovolníkům nízkoprahových klubů a pracovníkům ostatních klubů, kteří se ve svém zařízení setkávají s cílovou skupinou Romů.

Přijati budou přednostně účastníci, kteří absolvovali první i druhou část.

Přihlášky: zasílejte na adresu seminar.nzdm@seznam.cz. Stačí uvést jméno, zařízení a kontaktní email. Přihlášku pošlete i ti z vás, kteří se účastnili prvního dílu a předem se hlásili i na tento seminář.

Poplatek za seminář se platí v hotovosti na místě. Informace o semináři podá Helena Kotová, 777 916 283. O účasti rozhoduje termín přihlášení, v případě, že bude naplněna kapacita, se příjem přihlášek uzavírá. Poslední termín přihlášek je do 20. 9. 2008.