26 | 05 | 08

Kouření cigaret

aneb "trochu jiná" specifická prevence v rámci NZDM

Výměna 2 cigaret za 1 müssli Název „trochu jiná“ specifická prevence je v uvozovkách proto, že nejde o specifickou prevenci tak jak ji známe (založená na KAB modelu, kterou do podmínek NZDM přinesl A. Herzog a tým PVC Blansko). Název specifická prevence ale zůstal, jelikož jej vnímáme jako takový způsob intervence, který je založený na zaměření se na jedno konkrétní téma v rámci služby NZDM (resp. SW), jež jsou jinak definované a typické spíše monitoringem a drobnými intervencemi do širokého spektra témat, než „zavrtáním se“ do jednoho tématu, jako je to typické u jiných služeb.

Tvorba tohoto materiálu byla podpořena v rámci programu VPOHO Nadace Vodafone ČR. Metodický materiál byl vytvořen týmem programu NZDM Likusák o.s. RATOLEST BRNO během let 2007-8 s metodickou podporou J. Soukala.

Nízkoprahový klub Likusák

Ke stažení:

(Pokud se dokument nezačne sám stahovat, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte příkaz Uložit jako).