Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Drogové testy v klubech

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

10 | 03 | 08

Klub Zvonice

Drogové testy v klubech

Velká část z nás se při práci v klubu setkala se situací, kdy do klubu přichází klient s příznaky intoxikace drogou, tzv. „pod vlivem“. Drogová skladba záleží na typu a umístnění NZDM a klientech, kteří jej navštěvují, situace budou podobné. V našem klubu se setkáváme nejčastěji s alkoholem, marihuanou a v menší míře s pervitinem a opiáty. Poslední dobou je tato situace umocněna nálezy injekčního materiálu v okolí klubu. Zaznamenali jsme i případ předávání „nádobíčka“ mezi klienty v klubu. Tato situace nastartovala dlouhodobou diskuzi na toto téma v týmu.

ilustrační fotoPrvotní reakcí bylo překvapení některých členů týmu a také zjištění nepřipravenosti na takové situace. V reakci jsme provedli školení s drogovou tematikou pro všechny pracovníky a také jsme začali pracovat na manuálech a metodice práce s takovými situacemi. Přesto se nám toto téma neustále vrací a dochází kolem něj k mnoha diskuzím.
Nejkontroverznějším bodem je testování klientů. Při mnoha diskuzích okolo klientů „pod vlivem“ jsem si říkal, jak omezit obavy pracovníků a minimalizovat případné konfliktní situace s klienty. Proto mne trochu zaskočila reakce pracovníků na myšlenku možnosti testovat klienty. Po nelehkém vysvětlování se situace částečně zlepšila. Momentálně uvádíme manuál testování do praxe a jsme sami zvědaví, co se bude dít. Testování klientů by mělo posloužit jako návod řešení konfliktní situace pro pracovníky a také jako jejich prevence. Myšlenka prevence možná není na první pohled úplně zřetelná, ale doufáme v její životaschopnost.

V první řadě je třeba si uvědomit, že klienti ve věku dospívání často vykazují známky nestandardního chování. Mohou být euforičtí, smutní až apatičtí, někdy silně náladoví, objevují se záchvaty smíchu, a to většinou bez viditelných příčin. Pro pracovníky může být tato situace velmi špatně čitelná, obzvláště nemají-li dostatek zkušeností s projevy vlivu drog na mládež. Rozpoznání takového klienta „pod vlivem“ je proto věcí zkušeností a empatie každého pracovníka. Především noví pracovníci mohou mít s vyhodnocením takové situace problémy. Nemluvě o tom, že klienti průběžně jednotlivé pracovníky „testují“ a zkouší jejich připravenost. Z toho vyplývá jednoznačná potřeba kvalitní přípravy a proškolení pracovníků v této problematice.
V případě, kdy pracovník vyhodnotí „klienta pod vlivem“, měl by posoudit jeho stav a podle pravidel jej vykázat z klubu. Takovému klientovi může poskytnout základní služby, ale neměl by mu umožnit setrvávat v klubu. Jedná-li se o opakované nebo vědomé porušení pravidel, může tým takovému klientovi po dohodě udělit některou ze sankcí. Do této chvíle je vše jasné a v případě, že klient „spolupracuje“, i jednoduché. Situace se ovšem mění v okamžiku, kdy klient odmítne, že je „pod vlivem“. V tomto okamžiku jsou v podstatě dvě možnosti. První-pracovník trvá na svém a klienta vykáže přes jeho tvrzení z klubu. Druhá-dochází k diskuzi, pracovník upravuje svůj názor a klientovi umožní v klubu zůstat. Obě možnosti mají své pro a proti. Ty je třeba s klienty dostatečně a správně vyhodnotit. Stávají se pro skupinu a jednotlivce normou řešení podobných situací, skupinovou normou.

V našem klubu jsme zvolili ještě třetí možnost. Může být „čistým“ řešením pro klienta i pracovníka a hodně přispívá k prevenci „testování“ pracovníků klienty.
Testování pracovník nabídne klientovi v okamžiku, kdy je podle jeho názoru „pod vlivem“, a klient to i po individuálním rozhovoru odmítne. Testování si může vyžádat klient v případě, že jej pracovník vykazuje z klubu pro podezření, že je pod vlivem. V takovém případě je pracovník povinen test provést. Odmítne-li klient možnost testu, je vykázán z klubu jako v situaci, kdyby pod vlivem byl.

Podle výsledku testu:

  • pracovník vykáže klienta z klubu v případě, že je test pozitivní, tato situace je následně vyřešena s týmem a může být uložena sankce
  • je-li test negativní, pracovník se klientovi omluví, vysvětlí důvody, proč se domníval, že je pod vlivem, umožní mu přístup do klubu a využití klubových požitků.

Základní myšlenkou testování v našem klubu není plošná kontrola klientů, jejich trestání, ale spíše umožnění „obhajoby nebo očištění“ klientům a prevence potenciálně konfliktních situací. Zároveň jde o upevnění pozice pracovníka v takové situaci. Proto také nepředpokládáme velké množství provedených testů.
Otázku testování jsme řešili s klienty v klubu. Je zajímavé, že při následné dotazníkové akci mezi klienty se pro testování vyjádřila většina starších klientů (13-20 let), zatímco proti byli většinou klienti mladší 12 let.

Zajímá mne Váš názor na tento problém, a máte-li nějaké zkušenosti, napište nám na nouza.jaroslav@tiscali.cz (nebo sem, do komentářů).

Jarda Nouza
koordinátor NZDM Klub Zvonice
stránky o. s. www.leccos.cz
pirátské stránky pro děti www.janok.cz/zvonice.html