20 | 02 | 08

ČAS

Seminář Etnická specifika Romů

Pracovní skupina NZDM Jihomoravského kraje a kraje Vysočina a Česká asociace streetwork o.s. vás zvou na seminář Etnická specifika Romů, historie, kultura a základní orientace v romštině.

Tento seminář slouží k lepšímu pochopení Romů, ale i k volbě vhodných a efektivních metod v sociální práci.

Lektorka: Mgr. Iva Pellarová,
vystudovala PEDf UK, obor Speciální pedagogika, na Jazykové škole v Praze studovala romštinu u Dr. Mileny Hübschmannové. Romům se věnuje od roku 1986. Jako sociální pracovnice je činná od roku 1994.
V současné době je vedoucí týmu terénních sociálních pracovníků. Projekt se zaměřuje na rodiny s dětmi a mládež ohrožené sociálním vyloučením.
ilustrační foto

Termín: 20. března 2008
Místo: prostory o.s. Proxima sociale, Praha - Modřany
Začátek: 10:00 hodin
Ukončení: 17:00 hodin
Cena: 500 Kč
Kapacita semináře: maximálně 20 osob, 1 osoba ze zařízení
Tento seminář je první část ze tří. Další setkání budou 12. června a 25. září.

Seminář je určen pracovníkům nízkoprahových klubů, dobrovolníkům nízkoprahových klubů a pracovníkům ostatních klubů, kteří se ve svém zařízení setkávají s cílovou skupinou Romů.

Přihlášky: zasílejte na adresu: seminar.nzdm@seznam.cz. Poplatek za seminář se platí v hotovosti na místě. Informace o semináři podá Helena Kotová, 777 916 283. O účasti rozhoduje termín přihlášení, v případě, že bude naplněna kapacita, se příjem přihlášek uzavírá. Poslední termín přihlášek je 18. 3. 2008.