19 | 02 | 08

Nízkoprahový klub Krok

My jsme tady také!

Terénní programy občanského sdružení Proxima Sociale nabízejí v lokalitách Prahy 11 a Prahy 12 formou kontaktní práce radu, podporu a pomoc dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Jak pokračuje Váš projekt „My jsme tady také“?

oblečky „V první polovině projektu jsme se především soustředili na oslovení více dětí, které se pohybují na ulici; vytvořili jsme adresář pomoci, který obsahuje kontakty na sociální organizace především v lokalitách Prahy 11 a Prahy 12, uskutečnili jsme výjezd dětí mimo Prahu, kde měli větší možnost poznat sami sebe a nadále jsme pracovali s klienty formou různých akcí jako například Odpoledne s Mr. Grillem a filmový klub /Super size me/.

Zároveň jsme informovali regionální i celostátní média o zahájení našeho projektu a to formou tiskové konference. V současné době nám startuje další část kampaně, která je zaměřená především na rodiče a širší veřejnost v hlavním městě Praze – to znamená, že v tramvajích jsou umístěny letáčky se základními informacemi o terénních programech - co je terénní služba, kdo jí vykonává, kontakty“, říká ředitelka občanského sdružení Proxima Sociale Martina Zimmermannová.

Jaké další aktivity chystáte v rámci projektu?

„Vedle průběžné práce s klienty plánujeme i výtvarné a hudební workshopy jako například D´N´B session s DJ Suki nebo Free graffiti session pod vedením Ondřeje Klímy.

Dále jsme společně s výtvarníkem Michalem Škapou vymysleli i originální část kampaně, kdy jsme nechali vyrobit „panáky“ v životní velikosti, které po dohodě se starosty městských částí Prahy 11 a Prahy 12 umístíme na jeden měsíc jednak v prostorách radnice Prahy 12 a poté v prostorách kulturního centra Zahrada na Jižním Městě,“ pokračuje Martina Zimmermannová.

Co mají „figury“ představovat?

„ Když jsme se zamýšleli nad možnostmi, které v tuto chvíli máme, chtěli jsme vymyslet něco, co by přitáhlo pozornost a to jak dětí, tak dospělých. A tak nás napadlo, že když jsme byli děti, bavilo nás vystřihovat a oblékat a malovat „panáky“, prostě vystřihovánky. Proto jsme celou kampaň začali ladit tímto směrem. Naše pohlednice mají motiv vystřihovánek a tak je vlastně logické, že naše figury musí mít své oblečení, které jim sami návštěvníci mohou měnit. Je to hra pro děti i rodiče,“ říká grafik Michal Škapa.

„ A oblečky jim vyrobili děti, které dochází do našeho nízkoprahového klubu,“ dodává Martina Zimmermannová.

Terénní služby realizované občanský sdružením Proxima Sociale jsou součástí projektu „My jsme tady také“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Více informací o veškeré činnosti občanského sdružení Proxima Sociale na webových stránkách www.proximasociale.cz.