10 | 11 | 11

Pražská pracovní skupina ŽUPAN

Pražská pracovní skupina ŽUPAN

Jak Vaše skupina vznikla?

naše logoPražskou pracovní skupinu ŽUPAN založili účastníci vzdělávacího projektu PRAMEN, který realizovala v roce 2006 Česká asociace streetwork.

Jaké jsou cíle a poslání skupiny?

Posláním skupiny je zvyšování kvality poskytovaných nízkoprahových služeb pro děti a mládež v regionu a vzájemná podpora členů skupiny.

Skupina si zvolila následující cíle své práce:

  • Filozofické uvažování nad kontextem naší práce
  • Intervize pracovníků nízkoprahových programů v Praze
  • Spolupráce s ostatními pracovními skupinami a poskytovateli nízkoprahových služeb pro děti a mládež v České republice
  • Spolupráce a předávání si informací
  • Sebevzdělávání se v rámci skupiny
  • Zvyšování prestiže oboru
  • Rozpracování odborných témat souvisejících s daným oborem
  • Organizování společných projektů v rámci skupiny

Kdo je jejím členem?

Skupina sdružuje pracovníky pracující v nízkoprahových službách s neorganizovanými dětmi a mládeží s praktickou nebo teoretickou zkušeností s přímou prací.

Členové skupiny:

Jak často se scházíte?

Nejméně jednou za dva měsíce.

Kontakt:

 Důležité odkazy: