20 | 11 | 07

ČAS

Nominace na Boty prodloužena!

Možnost nominovat osobnost nebo pracovní kolektiv na Výroční cenu ČAS ČASovanou botu 2007 se prodlužuje do 30. listopadu! Jak na to?

Určitě znáte někoho, kdy by si ocenění zasloužil. Určitě znáte tým, který pro váš obor udělal velký kus práce. Jestli ano, stačí vyplnit velmi stručný formulář a poslat ho do konce listopadu elektronicky na adresu kocourek@streetwork.cz a podepsaný poštou na adresu České asociciace streetwork o.s. (Senovářné nám. 20, 110 00 Praha 1).

BotkyNa cenu můžete navrhnout v první kategorii osobnost, která pro obor nízkoprahových sociálních služeb vykonala něco významného v letošním roce, případně se dlouhodobě podílí na rozvoji oboru. Druhá bota je určena pro zařízení pracující v nízkoprahových sociálních službách nebo pro kolektiv, který je s tímto oborem nějak spjatý. Navrhnout tedy můžete nejaký nízkoprahový klub, terénní program, k-centrum nebo třeba společnost, která podporuje obor z venčí (městská část, donátoři atp.).
Důležité je, řádně vaši nominaci odůvodnit. Budete přece potřebovat podporu! Každopadně si ještě pro jistotu přečtětě přesné znění pravidel, protože tento návod je opravdu velmi stručný!

Co napsat na závěr? Byla by škoda nevěnovat půl hodiny svého času poděkování někomu, kdo si to zaslouží. Všem, kteří již svou nominaci poslali, děkujeme!!!

PS: Od prvního do desátého prosince do budou návrhy veřejně přístupné na tomto portálu a vy rozhodnete, kdo nakonec bude nominován mezi tři nej a obdrží minimálně čestné uznání. O vítězích rozhodne Rada Ceny 14. 12. a všichni se to dozví 18. prosince na slavnostním vyhlášení.