20 | 11 | 07

ČAS

Připravujeme zážitkový-tréninkový výcvik

O tom, že se ČAS chystá pořádat výcvik kontaktní práce, který by vycházel z velmi úspěšných témat "Já v interakci" a "Já v poli", jsme na různých úrovních informovali několikrát. Že to nebyly jen plané sliby nyní prokazujeme  prvním oznámením kurzu.

Česká asociace streetwork o.s. připravuje zážitkový - tréninkový výcvik "Kontaktní práce" v rozsahu 100 hodin s lektory Evou Vernerovou a Michalem Zahradníkem s odbornou supervizí PaedDr. Petra Klímy.

ilustrační fotoCíle výcviku:

 • osobnostní rozvoj citlivosti při práci s lidmi
 • techniky náhledu na sebe a klienta v rozličných situacích
 • rozvoj techniky vytváření dialogického vztahu
 • dovednost reflektovat a odlišit sebe a klienta v procesu kontaktu
 • fáze a dynamika kontaktu
 • sebezkušenostní vhled
 • duševní hygiena, prevence vyhoření

Další info:

 • základní kritéria pro přijetí: 23 let, zkušenost v pomáhajících profesích min. 2 roky
 • účastníci budou procházet přijímacím pohovorem na konci března 2008
 • 4 setkání jsou výcviková, 1 evaluační
 • kapacita 12 - 16 účastníků
 • Orientační cena 10.000 Kč / účastník

Plánovaný časový harmonogram:

 • 1. setkání - duben 08
 • 2. setkání - červenec 08
 • 3. setkání - říjen 08
 • 4. setkání - leden 09
 • 5. setkání. - duben 09

Podrobnosti o přijímacím pohovoru zveřejníme zde na portálu www.StreetWork.cz.