14 | 11 | 07 - Centrum prevence - klub Vrakbar

Nízkoprahový klub Vrakbar

10té narozeniny

Naši milí příznivci a spolupracovníci,

Centrum prevence - Klub Vrakbar slaví 10 let od svého založení.

Deset let není krátká doba. Proto bychom rádi k oslavám desetiletého výročí pozvali všechny příznivce, donátory, spolupracovníky, ale i děti, jejich rodiče a mladé lidi, pro něž jsou naše služby určeny.

Program oslav bude zahájen 16.11. v 16 hodin na Masarykově náměstí vystoupením Bobo divadla s písničkami a soutěžemi pro nejmenší děti, následovat bude prezentace činnosti Centra prevence- klubu Vrakbar a v 18 hodin program na náměstí ukončí divadlo Tejp svou ohňovou show a představením na chůdách. Pokračovat budeme přímo v Klubu Vrakbar (vchod ze Sídliště U Pivovaru) dvěma koncerty Jihlavských kapel: Apple Spokesman a Ruce po obrně. V prostorách klubu bude zároveň zahájena putovní výstava fotografií „ Čas pro nízkoprahové kluby".

Těšíme se na shledanou

Tým Centra prevence - Klubu Vrakbar