30 | 10 | 07

ČAS

Nominujte své kolegy na Výroční cenu

Česká asociace streetwork o.s. vyhlašuje zahájení přijímání návrhů na Výroční cenu Časovaná bota 2007 za přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Výroční cena je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii.

ČASované boty Cena je udělována ve dvou kategoriích - individuální pracovník (streetworker, kontaktní pracovník, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.) a zařízení (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu). Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin) a významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.).

Navrhovatelem či navrženým může být kterákoliv fyzická osoba nebo kolektiv osob (pracovníci zařízení). Návrhy přijímá kancelář České asociace streetwork o.s. do 19. listopadu 2007. Návrhy budou poté zveřejněny na portálu. O nominovaných v obou kategoriích rozhodne e-mailové hlasování, kterého se mohou zúčastnit všichni pracovníci nízkoprahových sociálních služeb. Ze tří nominovaných v obou kategoriích určí vítěze Rada ceny. Rada ceny se sejde 14. prosince ve složení: Tomáš Brejcha, vítěz kategorie individuální pracovník ročníku 2006; Petr Neumann, zástupce Diakonie ČCE - středisko Rokycany - vítěze kategorie zařízení ročníku 2006; Inga Kaškelyte, zástupce Nadace Vodafone ČR - partnera Ceny Časovaná bota 2007; Alena Valečková, zástupce NVF-CEKAS - partnera České asociace streetwork; Jindřich Racek - ředitel České asociace streetwork o.s. a Markéta Lukáčová, zástupce Správní rady České asociace streetwork o.s.

Výsledky a ceny budou vyhlášeny respektive předány na tiskové konferenci 18. prosince 2007.

Harmonogram

19. 11. - ukončení přijímání návrhů
10. 12. - vyhlášení nominací 3+3
14. 12. - Rada rozhodne o vítězích
18. 12. - tisková konference a vyhlášení vítězů, slavnostní předání Ceny