21 | 08 | 07

ČAS

Seminář Sociální práce v romské komunitě

Pracovní skupina NZDM Jihomoravského kraje a kraje Vysočina (PS NZDM NUTS II JV) a Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahově orientované služby (www.streetwork.cz) si Vás dovolují pozvat na kazuistický seminář Sociální práce v romské komunitě (terén, NZDM) 2. část

s využitím etnických specifik a základů romského jazyka, nácvik konkrétních situací, se kterými se setkáváme v praxi, kazustiky - pracovní listy .

 ilustrační fotoTento seminář slouží k lepšímu pochopení Romů, ale HLAVNĚ k volbě vhodných a efektivních metod v sociální práci.

Lektorka: Mgr. Iva Pellarová, Diecézní charita Plzeň

  • vystudovala PEDf UK, obor speciální pedagogika a na Jazykové škole v Praze studovala romštinu u Dr. Mileny Hübschmannové. Romům se věnuje od roku 1986. Jako sociální pracovnice je činná od roku 1994.
  • V současné době je vedoucí týmu terénních sociálních pracovníků. Projekt se zaměřuje na rodiny s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením.

Termín: 20.září 200

Místo: Praha, kancelář ČAS, Senovážné náměstí 20

Začátek: 10:00 hodin

Ukončení: 16:00 hodin

Cena: cena pro členy ČAS 250 Kč, pro nečleny ČAS 350 Kč.

Kapacita semináře: maximálně 20 osob, 1 osoba ze zařízení

Seminář je určen pracovníkům nízkoprahových klubů, dobrovolníkům nízkoprahových klubů a pracovníkům ostatních klubů, kteří se ve svém zařízení setkávají s cílovou skupinou Romů.

Přihlášky: zasílejte na adresu: seminar.nzdm@seznam.cz. Poplatek za seminář se platí v hotovosti na místě. Informace o semináři podá Helena Holišová, 777 916 283. O účasti rozhoduje termín přihlášení, v případě, že bude naplněna kapacita, se příjem přihlášek uzavírá. Poslední termín přihlášek je do 18.9.2007.