15 | 08 | 07

ČAS

Seminář Public relations klubů

Česká asociace streetwork vás zve na seminář "Public relations nízkoprahových klubů". Seminář proběhne v Brně 30. srpna a v Praze 4. září 2007. Začátek je vždy od 10 hodin. Předpokládaný konec v 16 hodin. Brněnský seminář se uskuteční v prostorách Klubu Labyrint, pražský pak v Klubu Vrtule.

Obsah semináře:

  • ilustrační fotoJak nás vnímá veřejnost, firmy
  • Jak odstranit předsudky veřejnosti o NZDM
  • Praktické příklady pro podporu PR v NZDM
  • Může mít NZDM dobré PR?
  • PR pro veřejnost, klienty, firemní sponzoři, úředníci - rozdílné cílové skupiny
  • Zajímavé PR (např. osobní příběhy) vs. princip nízkoprahovosti (např.anonymita)
  • Kdo je novinář? Je tu pro nás? Co chce slyšet?
  • Základy tiskové zprávy (jak napsat TZ, kdy ji poslat, komu ji poslat)

Zájemci mohou dopředu zaslat své dotazy a otázky, které je trápí, které řeší a které chtějí vyřešit a věnovat se jim v oblasti PR na e-mail kocourek@streetwork.cz spolu s přihláškou. Seminář proběhne formou společné diskuse, předání praktických zkušeností a zodpovězení dotazů.

V případě zájmu bude na podzim následovat návazný interaktivní kurz zaměřený na PR, firemní fundraising, důležitost značky a loga organizace apod.

Lektor semináře:

David Petr - předseda a vedoucí neziskové organizace PROSTOR PRO, o. s., která pátým rokem zastřešuje a provozuje NZDM Klídek v Hradci Králové. David se věnuje především firemnímu fundraisingu, vztahům s dárci, komunikaci s médii a psaní tiskových zpráv v rámci PROSTOR PRO. Firemní fundraisingu se věnuje od roku 2002 a od roku 2004 komunikaci s médii. Účastníkům kurzů chce především předat své praktické zkušenosti a motivovat kolegy z ostatních nzdm, že NZDM může být dobré PR a že to za to stojí.

Účastnický poplatek je 200,- Kč pro nečlenská zařízení ČAS a 150,- Kč pro členy ČAS (peníze jsou určené na úhradu prostor, cestovného lektora a lektorné). Kapacita semináře je 20 míst na akci. V současnosti je 14 a 12 předběžně přihlášených. Prosím i předběžně přihlášené, aby zaslali vyplněnou závaznou přihlášku. Očekávejte potvrzení přijetí přihlášky e-mailem.

Své závazné přihlášky, prosím,  zasílejte elektronicky na e-mail kocourek@streetwork.cz.

Jiří Kocourek
Česká asociace streetwork
gsm: 602 696 893